Debatt dt.no

Bygg helt ny jernbane under Drammen!

http://www.dt.no/meninger/drammen/samferdsel/bygg-helt-ny-jernbane-under-drammen/o/5-57-455786

 http://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/drammen/den-beste-losningen-for-drammen-og-vestfoldbanen/o/5-57-449968#am-commentArea